Velkommen til Danfolk

Skt. Hans festen 2014

Skt. Hans festen 2014

Danfolk blev stiftet i 1998, foreningens sprog er dansk og dens hjemsted er Norwich, Norfolk, England.

Foreningens formål er at fremme kontakten mellem danskere og dansk interesserede ved at organisere og afholde kulturelle og selskabelige arrangementer for børn og voksne.

Som medlem kan optages alle i East Anglia fastboende danskere eller dansk interesserede og deres familier. Endvidere kan efter bestyrelsens skøn optages medlemmer fra andre dele af Storbritannien.

Årligt kontingent er:

  • £8.00 for enlige og enlige med børn
  • £12.00 for par og familier på samme adresse

 Welcome to Danfolk

Danfolk was founded in 1998. The language of the society is Danish and it is located in Norwich, Norfolk, England.

The aim of the society is to promote contact between Danes and people interested in the Danish language and culture by organizing and having cultural or social arrangements for adults and children.

All Danes or people interested in the Danish language and culture and their families, resident in East Anglia, can become members of Danfolk. Moreover, members from others parts of Great Britain can be admitted, at the discretion of the committee.

Annual subscription is:

  • £8.00 for single people and single people with children
  • £12.00 for couples and families at the same address

For more information please contact info@danfolk-eastanglia.co.uk